Læs mere om hvem Vi er...
Se hvilke stillinger du har at vælge imellem...
Kun for virksomheder...
Kun for vikarer...
Her kan du indsende dit CV...
Her kan du downloade forskelligt materiale vedrørende VikarNet...
Hvis du vil i kontakt med os...

K o n t a k t

Kontaktoplysninger:
Har du spørgsmål?


VikarNet
Lille Dalbyvej 8
4140 Borup
Tlf. 57 52 13 03
Mobil 29 66 66 61


du kan også sende en E-mail til os:

mail@vikarnet.dk
Layout
JonesGFX.dk


Valid HTML 4.01!